Нормативні акти

Публічна інформація

Мова освітнього процесуОсвітній процес в  Центрі професійно-технічної освіти м.Житомира відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України” та Конституції України (стаття 10 від 30.09.2010) здійснюється  державною мовою.
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освітиЛіцензований обсяг  – 1705 осіб
Кількість осіб станом на 01.01.2023 р.- 600
Наявність вакантних посадВакантні посади відсутні

Нормативна база


Ліцензії на впровадження освітньої діяльності:


Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійо-технічної) освіти

Сертифікат про акредитацію освітніх програм

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЦПТО м. Житомира

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Орієнтовні критерії оцінювання якості освіти

Стратегія цифровізації ЦПТО м. Житомира на 2021-2025 рр.

Положення про дистанційне навчання ЦПТО м. Житомира

Матеріально-технічне забезпечення цифрової лабораторії ЦПТО м. Житомира

Положення про “Цифрову лабораторію Центру професійно-технічної освіти м. Житомира”

План-схема Цифрової лабораторії ЦПТО м. Житомира