Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. Але багато треба зробити, щоб навчитись.

Конфуцій

Головне завдання сучасної профтехосвіти — формувати різнобічно розвинену особистість, яка здатна адаптуватися в умовах постійних змін на ринку праці, має не лише знання, а й певні компетенції, що дозволять знайти рішення в будь-яких професійних ситуаціях.
Зрозуміло, що будь-яка ідея так і залишиться лише ідеєю, якщо не буде підготовлений до її впровадження майстер виробничого навчання, викладач і, найголовніше, — методист ЗП(ПТ)О. Тому основним завданням у роботі методиста є підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.


МЕТОДИЧНА РОБОТА

Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. № 582 “Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти”.


Те, чого ми навчалися в школах і університетах, – не освіта, а тільки спосіб отримати освіту.

Ральф Волдо Емерсон


Педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою:

«Формування професійних компетентностей шляхом застосування різноманітних технологій навчання при підготовці кваліфікованих робітників в контексті реформування освітнього середовища».


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;
 • удосконалення форм і методів навчання і виховання учнів;
 • забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;
 • впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;
 • комп’ютеризація управлінської діяльності та навчально-виробничого процесу;
 • сучасні технології теоретичного та виробничого навчання;
 • особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності учнів;
 • інтеграція змісту загальноосвітньої і професійної підготовки;
 • розробка професійно-спрямованого дидактичного матеріалу;
 • напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;
 • оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ЦПТО М. ЖИТОМИРА:


План методичної роботи на 2023-2024 н. р.
План роботи методичного кабінету за 2021-2022 н. р.
План роботи методичного кабінету за 2020-2021 н. р.
План роботи методичного кабінету за 2019-2020 н. р.


Підсумки організаційно-методичної діяльності у 2022-2023 н. р.
Підсумки організаційно-методичної діяльності у 2020-2021 н. р.