Центр професійно-технічної освіти м. Житомира допоможе тобі реалізувати себе!

Ми прагнемо:

  1.  Готувати фахівців, які здатні швидко реагувати на зміни середовища та знаходити себе на сучасному ринку праці.
  2.  Надавати можливість роботодавцям спілкуватись з учнями з метою взаємного вибору місць проходження практики та подальшого працевлаштування.
  3.  Допомагати кожному учневі та випускнику отримати роботу своєї мрії та здобути навички кар’єрного розвитку.

Будуй кар’єру разом із нами!


Дуальна освіта

Здобувачі освіти поєднують навчання і стажування на підприємстві. При цьому отримують стипендію, близьку до заробітної плати.

Форма дуальної освіти поєднує навчання учня в Центрі на денній формі за спеціально розробленим графіком індивідуальних занять із його офіційним працевлаштуванням за фахом на підприємстві або організації та обов’язковим навчанням (стажуванням) на робочому місці.
Дуальну форму можуть обирати здобувачі, які навчаються за денною формою навчання та виявили особисте бажання.


Навчально-практичний центр

Український ринок праці сьогодні потребує кваліфікованих робітників у різних галузях промисловості. У фахівцях робочої ланки високого рівня зацікавлено чимало вітчизняних підприємств. Тому, враховуючи потреби ринку й орієнтуючись на перспективи розвитку професійно-технічної освіти та інтеграції навчальних програм із сучасними виробничими процесами, на базі у ЦПТО м. Житомира створено разом з виробниками навчальні осередки для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів робочих професій.

З 2006 року на постійній основі діє Житомирський обласний навчально-практичний будівельний центр.
З 2016 року на постійній основі діє Навчально-практичний центр “Śnieżka”.
З 2017 року на постійній основі діє Навчально-практичний центр з професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування».
З 2019 року на постійній основі діє Навчально-практичний центр з професій “Слюсар-ремонтник. Слюсар механоскладальних робіт. Слюсар-інструментальник. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”.


Центр кар’єри

Центр професійної кар’єри – це помічник здобувачів у побудові успішної кар’єри та надійний партнер роботодавців у формуванні якісного кадрового резерву.

Основна мета центру – організація проходження виробничої практики та працевлаштування випускників та їх адаптація до практичної діяльності, сприяння розвитку підприємницької ініціативи, опанування навичками само презентації, техніки пошуку роботи, здійснення моніторингу їх кар’єри та соціальне партнерство з роботодавцями.

Структура Центру

  1. Керівник центру – заступник директора з НВР
  2. Відповідальні за організацію виробничої практики та працевлаштування – майстри виробничого навчання
  3. Практичний психолог
  4. Соціальний педагог