Правила прийому


Форма здобуття освіти – денна.

Обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками допускається відповідно до законодавства.

При зарахуванні вступників на відповідну форму здобуття освіти на одну і ту ж професію, які мають однаковий конкурсний бал, приймальною комісією враховуються бали атестатів або свідоцтв про освіту з профільних предметів (предмети визначаються приймальною комісією відповідно до професії).

Розгляд оскаржень результатів вступних випробувань проводиться в разі надходження до приймальної комісії заяви, яка розглядається в одноденний термін після її отримання, що фіксується у протоколі засідання приймальної комісії.

Приймальна комісія працює з 01 червня, щоденно з 9.00 години до 17.00 години, субота з 9.00 до 13.00, вихідний – неділя.

Центр професійно-технічної освіти м. Житомира має гуртожитки на 440 місць. Іногороднім здобувачам освіти надаються місця в гуртожитку безкоштовно відповідно до заяв здобувачів освіти та наказу Центру професійно-технічної освіти м. Житомира.

2.6. Прийом документів проводиться з 01 червня до 15 серпня 2022 року.

 1. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира із зазначенням обраної професії, форми здобуття освіти, місця проживання, до якої додають:

 • документ про освіту;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3×4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 1. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира проводиться шляхом конкурсного відбору (середній бал документа про освіту, співбесіда).

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

 1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання;
 • призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Центру професійно-технічної м. Житомира здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 1. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру професійно-технічної освіти м. Житомира. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій Центр професійно-технічної освіти м. Житомира може проводити додатковий прийом, у терміни та у межах визначених Міністерством освіти і науки України.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира здійснюється Міністерством освіти і науки України, Житомирською обласною державною адміністрацією та управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира,  затверджені наказом по Центру від 01.12.2020  року  № 111/1

Обговорено та прийнято педагогічною радою Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира Протокол № 4 від 19.11.2020 року.