Пріоритетним напрямком роботи Центру професійно-технічної освіти м. Житомира є підготовка висококваліфікованих робітників шляхом впровадження у освітній процес новітніх виробничих технологій. Саме тому на базі навчального закладу функціонує чотири навчально-практичні центри.

Головна мета діяльності навчально-практичних центрів:

 • вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти та слухачів;
 • впровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів;
 • здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами та ЦПТО м. Житомира з метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

Основні завдання навчально-практичних центрів ЦПТО м. Житомира:

 • сприяння підвищенню якості професійної підготовки здобувачів освіти і слухачів закладу, первинна професійна підготовка та перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій;
 • організація та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також стажування викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання;
 • організація та проведення семінарів-практикумів, конференцій, майстер-класів, конкурсів фахової майстерності, засідань методичних секцій з вивчення та відпрацювання новітніх технологій у відповідних галузях;
 • формування пропозицій, щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання, спрямованих на вивчення й оволодіння слухачами новітніх технологій з професій;
 • надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед закладом.

Забезпечення діяльності НПЦ здійснюється ЦПТО м. Житомира в межах коштів, виділених на його діяльність, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами закладу освіти, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та ЦПТО м. Житомира.

Ефективна робота НПЦ сприятиме:

 • підвищенню якості надання освітніх послуг;
 • щорічному збільшенню кількості замовників платних освітніх послуг за короткотривалими та довготривалими програмами з професій;
 • посиленню співпраці з соціальними партнерами ТМ “ANSERGLOB”, ТОВ “Бест-Лайн”,ТОВ “Поле Трейд Сервіс-Агро”,ТОВ “Віконс”, ПП «Євродом комфорт», Henkel Bautechnik (Україна)», ТОВ «Śnieżka – Україна»;
 • модернізації матеріально-технічної бази центрів;
 • подальшій участі у проєктах:
  • Edup «Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні»;
  • «Сприяння енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про енергоефективність в Україні (FEER)» реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.


Моніторинг НПЦ за 2022 рік
Монiторинг НПЦ за 2021 рік


Практична та інноваційна діяльність навчально-практичних центрів:

Договір про співпрацю за проєктом “Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти України” від 22 січня 2019 року з ГО “Ресурсний центр розвитку громадських організацій “ГУРТ””.
Меморандум про взаєморозуміння
з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) від 25 травня 2021 року.