НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД

ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ

Базовим актом законодавства у сфері праці є Кодекс законів про працю України. Зокрема статтею 22 КЗпП встановлено заборону необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. Прийняття на роботу регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», від 27 вересня 2000 р. № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих», інших нормативно-правових актів.

Керівник закладу освіти укладає трудовий договір, контракт, в тому числі на конкурсній основі, із педагогічними працівниками навчального закладу, на підставі статті 49 Закону України «Про освіту», Кодексу законів про працю України та згідно з Положенням про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у державній власності. При прийнятті на роботу може застосовуватися будь-яка форма трудового договору: безстрокового, строкового, на час виконання певної роботи, контракту, форма і термін яких визначаються угодою сторін, на умовах, передбачених колективним договором, статутом училища.

Для заміщення вакантної педагогічної посади або іншої посади в ЦПТО м. Житомира необхідно пройти співбесіду з директором закладу і, у разі позитивного рішення, подати наступні документи:

  • заява про прийняття на роботу;
  • ксерокопія документа про освіту з додатком;
  • ксерокопія паспорту або ID-картки з довідкою про реєстрацію місця проживання особи;
  • ксерокопія ідентифікаційного коду;
  • трудова книжка або відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • військово-облікові документи (для військовозобов’язаних);
  • медичний огляд лікарів, занесений в медичну книжку;
  • довідка до акту огляду МСЕК (для осіб з інвалідністю);
  • 2 фото 3×4.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Наявні вакантні посади ВІДСУТНІ.