ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ М. ЖИТОМИРА є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій або робітників, діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Центр може здійснювати допрофесійну підготовку, загальноосвітню підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.


Матеріально-технічне забезпечення Центру професійно-технічної освіти м. Житомира