Комплексне методичне забезпечення

Це розробка і створення оптимальної системи навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для повного і якісного навчання професіям у термін, що визначено навчальним планом.

В ЗП (ПТ) О складається певна система оформлення паспортів комплексного методичного забезпечення.

Паспорт комплексного методичного забезпечення – це документ, в якому відображена система навчально-методичної документації і засобів навчання з предмета.

КМЗ предмета вміщує:

  • навчальну документацію ( навчальний план, навчальну програму, поурочно-тематичний план, план уроку);
  • навчально-методичну літературу.
  • засоби навчання для учнів (довідники, креслення, керівництво для виконання практичних робіт, комплекти інструкційно-технологічної документації);
  • дидактичні засоби (наочні посібники, технічні засоби навчання, дидактичні матеріали для учнів, засоби для контролю знань та вмінь);
  • навчальне обладнання.

Зразок паспорту КМЗ предмета, модуля, професії.


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

На основі типових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів викладач розробляє критерії оцінювання з предмета за рівнями:

  • 1 рівень – початковий;
  • 2 рівень – середній;
  • 3 рівень – достатній;
  • 4 рівень – високий.