Структура ради центру професійної кар’єри

Центр професійної кар’єри є структурним підрозділом Центру професійно-технічної освіти м. Житомира.

         Діяльність Центру професійної кар’єри спрямована на ефективну роботу навчального закладу в напрямку сприяння правильному вибору професії абітурієнтами ЗП(ПТ)О, забезпечення абітурієнтів професійною інформацією, діагностикою, професійною консультацією, якісним професійним відбором та професійною адаптацією.

         До складу ради Центру професійної кар’єри входять:

  • керівник Центру;
  • відповідальні за працевлаштування випускників;
  • відповідальні за організацію виробничої практики;
  • практичний психолог;
  • соціальний педагог;
  • юрисконсульт.