Система роботи цифрової лабораторії ЦПТО м. Житомира

План роботи цифрової лабораторії Центру професійно-технічної освіти м. Житомира на 2022-2025 роки
Цифрова лабораторія ЦПТО м. Житомира
Стратегія цифровізації ЦПТО м. Житомира на 2021-2025 рр.


Лозовик Оксана Михайлівна — керівник  лабораторії, заступник директора з НВР

Відповідає за:

 • надання допомоги у  визначенні освітньої траєкторії  при розробці електронних  засобів навчального призначення;
 • проведення тренінгів, майстер-класів.

Скурковська Ірина Володимирівна — Центр комп’ютерного моделювання навчального процесу, викладач професійно-теоретичних дисциплін.

Відповідає за:

 • надання допомоги в режимі “on” та “off  line”;
 • пред’явлення інформації та своєчасне її корегування;
 • використання в освітньому процесі теле- та відео комунікацій;
 • забезпечення електронного документообігу

Грозовська Тетяна Сергіївна — Центр інформаційно-комп’ютерного забезпечення

Відповідає за:

 • створення оболонок навчального призначення (програмних засобів);
 • інтеграція програмних продуктів в освітньому порталі закладу.

Ярмолюк Микола Миколайович — технічний відділ, викладач.

Відповідає за:

 • функціювання та технічну підтримку платформи;
 • підключення до списку розсилань;
 • технічна підтримка:
  • веб-семінарів;
  • забезпечення обмеженого доступу до закритої частини освітнього сервера (локального сервера).

Костючек Наталія Миколаївна — методист, відповідальна за аналітичний центр.
Відповідає за:

 • впровадження ефективної системи аналізу якості навчальної діяльності всіх учасників освітнього процесу;
 • підвищення загальної, професійної культури і активності педагогів та здобувачів освіти, наближення освітньої діяльності до науково-дослідницької роботи і майбутньої професійної діяльності;
 • впровадження і використання в освітньому процесі сучасного програмного і інформаційного забезпечення;
 • розробка і впровадження інноваційних та цифрових технологій, заснованих на сучасних освітніх технологіях, прогресивних формах організації освітнього процесу і активних методах навчання, що відповідають сучасному світовому рівню.

Кокуца Віта Володимирівна — практичний психолог, відповідальна за психологічну підтримку всіх учасників освітнього процесу ЦПТО м. Житомира.


Презентації педагогічних працівників в рамках роботи цифрової лабораторії

“Арттерапія для відновлення ресурсу викладача” (Кокуца В. В., виступ 26.10.2023 р.)
“Метод воркшопів, як засіб формування критичного мислення у здобувачів професійної освіти” (Костриця Ю. А., виступ 17.10.2023 р.)
“Сучасні аспекти медіаосвіти, інформаційна безпека, створення сучасного інформаційного контенту” (Костючек Н. М., виступ 25.10.2023 р.)
“Матеріально-технічне забезпечення предметів фізико-математичного циклу – важливий чинник реалізації проблеми демонстраційного експерименту у формуванні природничо-наукової компетентності здобувача” (Костючек Н. М., виступ 26.10.2023 р.)
“Віртуалізація  — ефективна форма професійної освіти” (Шелест С. В.)
“Особливості поєднання цифрових технологій та дистанційного навчання в освітньому процесі” (Балан О.М.)
“Створення сучасного освітнього контенту для підготовки кваліфікованих робітників” (Скурковська І. В., виступ 07.11.2023 р.)
“Використання технологій дистанційного та застосування моделей змішаного навчання” (Лозовик О. М.)
“Візуалізація як засіб інформування в роботі з історичними документами, першоджерелами під час вивчення суспільствознавчих дисциплін” (Галич О. В.)
“Використання дистанційних платформ для організації та проведення уроків з предмета “Охорона праці”” (Скурковська І. В., виступ 03.11.2023 р.)
“Елементи STEM – освіти на уроках фізики та астрономії в умовах змішаного навчання” (Грозовська Т. С.)
“Створення та організація роботи цифрових лабораторій в закладах П(ПТ)О” (Федорко Н. М., виступ 25.10.2023 р.)
Формування культури академічної доброчесності та моніторинг роботи здобувачів під час онлайн уроків(Юркова Л. В.)


Нормативна база

Матеріально-технічне забезпечення цифрової лабораторії ЦПТО м. Житомира

Положення про “Цифрову лабораторію Центру професійно-технічної освіти м. Житомира”

План-схема Цифрової лабораторії ЦПТО м. Житомира

Витяг з Протоколу засідання педагогічної ради “Про організацію роботи цифрової лабораторії ЦПТО м. Житомира та розгляд плану роботи лабораторії на 2023-2024 н. р.”

Наказ “Про організацію роботи цифрової лабораторії ЦПТО м. Житомира”

Загальний план роботи ЦПТО м. Житомира 2023-2024 н. р.