Терміни проведення

НМТ 2024 — головні особливості та нововведення

НМТ випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). ТЕЦ будуть створені в Україні і в деяких країнах, де найбільше переселенців.

НМТ 2024 міститиме чотири блоки завдань, три з яких — обов’язкові, а четвертий — на вибір вступника. Обов’язкові навчальні предмети українська мова, математика, історія України, а на вибірукраїнська література, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика та географія. Предмет, тестування з якого вступник / вступниця бажає пройти на вибір, він / вона має вказати під час реєстрації для участі в НМТ.

На виконання завдань НМТ буде відведено 240 хвилин — із розрахунку по 60 хвилин на кожний навчальний предмет.

Оцінювання наданих учасником відповідей на завдання з кожного предмета НМТ буде здійснено відповідно до схем нарахування балів, подібних до використовуваних у ЗНО.
У жодному блоці НМТ не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, тому одразу після проходження тесту кожний учасник / кожна учасниця дізнається про кількість набраних тестових балів.

Кількість тестових балів, отриманих учасниками під час виконання завдань із кожного предмета НМТ, буде переведено до шкали 100–200 балів. Таблиці переведення тестових балів до шкали 100–200 Міністерство освіти і науки України затвердить завчасно.


Вступна кампанія 2024 – порогові бали по НМТ для вступу

Конкурсний бал — загальний результат абітурієнта, який обчислюється за спеціальною формулою. З ним він може брати участь у конкурсному відборі при вступі до вишу. Крім особистих навчальних досягнень вступника (балів НМТ/ЗНО, за творчий конкурс) на прохідний бал впливає обрана спеціальність й місце розташування вишу.

У 2024 році Міносвіти має намір підвищити порогові бали на НМТ. Про це свідчить Додаток 5 до проєкту Порядку прийняття до ЗВО (його опублікували для громадського обговорення).

У 2023 році вступники мали набрати:

 • від 130 балів — для отримання допуску до відбору на бюджет;
 • від 140 балів — для галузей міжнародних відносин, права, фармації та промислової фармації, публічного управління та адміністрування;
 • від 150 балів — для сфери охорони здоров’я (стоматологія, медицина, педіатрія).

Якщо прохідний бал НМТ 2024 не зміниться, то щоб узяти участь у конкурсі на бюджет 2024, абітурієнт має набрати мінімум 130 балів. Таку норму містить проєкт Порядку приймання на навчання для здобуття вищої освіти 2024. Якщо конкурсний бал буде нижчий за 130 балів, абітурієнт не зможе вступати на бюджет.

Мінімальний прохідний бал для вступу на контракт виші встановлюють самостійно.

Абітурієнт може подати максимум 15 заяв на вступ, з них максимум 5 заяв на бюджет. Середній бал атестата при вступі враховуватися не буде, але буде враховуватися регіональний коефіцієнт, який визначать з наближенням дати НМТ.


НМТ з української мови

Учасники тестування виконуватимуть завдання з української мови в межах обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань з української мови відповідатиме програмі ЗНО з української мови. Зверніть увагу, що в зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина «Українська мова», яка охоплює всі мовні теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української мови, а саме:

 • Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія;
 • Лексикологія. Фразеологія;
 • Будова слова. Словотвір;
 • Морфологія;
 • Синтаксис;
 • Стилістика;
 • Розвиток мовлення.

Кожен розділ програми з української мови буде представлено пропорційно. Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» буде приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповіді.

Тест з української мови налічуватиме 30 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (10 завдань), з вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари»)  (5 завдань). Завдання з української мови оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань з української мови можна буде отримати від 0 до 45 балів. 

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української мови) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.


НМТ з математики

Тестування з математики учасники проходитимуть у межах  обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань НМТ з математики відповідатиме програмі ЗНО з математики й охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчали в шкільному курсі, а саме:

 • Числа і вирази;
 • Рівняння, нерівності і їх системи;
 • Функції;
 • Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;
 • Планіметрія;
 • Стереометрія.

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (3 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання). Тест із математики не міститиме завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності та по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, — 32.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з математики) учасники тестування  знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів  результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Як і в попередні роки, під час роботи над завданнями з математики учасники тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами, які містять формули з розділів «Алгебра і початки аналізу», «Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики», «Геометрія».


НМТ з історії України

Тестування з історії України учасники проходитимуть у межах обов’язкових блоків НМТ.

Зміст завдань блоку НМТ з історії України відповідатиме програмі ЗНО з історії України (розділи 6–32) й  охоплюватиме теми, що стосуються подій другої половини XVI – початку ХХІ ст.:

 • Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI ст;
 • Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.;
 • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.;
 • Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVII ст.;
 • Українські землі наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст.;
 • Українські землі в другій половині XVIII ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.;
 • Культура України кінця XVIII – першої половини XIX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.;
 • Культура України в другій половині XIX – на початку XX ст.;
 • Українські землі у складі Російської імперії в 1900–1914 рр.;
 • Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900–1914 рр.;
 • Україна в роки Першої світової війни;
 • Початок Української революції;
 • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
 • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
 • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
 • Україна в роки Другої світової війни;
 • Україна в перші повоєнні роки;
 • Україна в умовах десталінізації;
 • Україна в період загострення кризи радянської системи;
 • Відновлення незалежності України;
 • Становлення України як незалежної держави;
 • Творення нової України.

ест з історії України міститиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання), на встановлення послідовності (3 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (3 завдання).Завдання з історії України оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, у завданнях на послідовність:

 • по 3 тестових бали, якщо правильно буде вказано послідовність усіх подій (явищ, фактів, процесів тощо);
 • по 2 тестових бали, якщо правильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо);
 • по 1 тестовому балу, якщо правильно буде вказано або першу, або останню подію (або перше, або останнє явище, або перший, або останній факт, процес тощо);
 • по 0 тестових балів, якщо неправильно буде вказано першу й останню події (перші й останні явища, факти, процеси тощо) або відповіді на завдання не буде надано;

та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів. Отже, за виконання завдань з історії України можна буде отримати від  0 до 54 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з історії України) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Український центр оцінювання якості освіти підготув демонстраційний варіант блоку НМТ з історії України.


НМТ з української літератури

Для проходження НМТ учасники / учасниці за бажанням можуть вибрати четвертим предметом українську літературу.

Зміст завдань з української літератури відповідатиме програмі ЗНО з української літератури. Зверніть увагу, що в зазначеній програмі учасників / учасниць тестування має цікавити лише частина «Українська література», яка охоплює всі теми, передбачені вивченням у шкільному курсі української літератури, а саме:

 • Усна народна творчість
 • Давня українська література;
 • Література кінця XVIII – початку XX ст.;
 • Література XX ст.;
 • Твори українських письменників-емігрантів;
 • Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI ст.).

Кожен розділ програми з української літератури в тесті з української літератури буде представлено пропорційно.

Тест з української літератури налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п’яти варіантів (25 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (5 завдань).

Завдання з української літератури оцінюватимуть  відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань  з української літератури можна буде отримати від  0 до 45 балів. 

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з української літератури) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.


НМТ з біології

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом біологію.

Зміст завдань блоку НМТ з біології відповідатиме програмі ЗНО з біології та охоплюватиме 5 розділів, вивчення яких передбачено в шкільному курсі біології:

 • Вступ. Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації;
 • Закономірності спадковості і мінливості;
 • Біорізноманіття;
 • Організм людини як біологічна система;
 • Основи екології і еволюційного вчення.

Тест із біології налічує 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання) та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (2 завдання).Завдання з біології оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу нараховують за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, від 0 до 3 тестових балів — за кожен правильно вказаний варіант відповіді з трьох можливих. Отже, за виконання завдань із біології можна буде отримати від 0 до 46 тестових балів.Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з біології) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.


НМТ з географії

Учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом для проходження НМТ географію.

Зміст завдань блоку НМТ з географії відповідатиме програмі ЗНО з географії й охоплюватиме розділи:

 • Загальна географія;
 • Географія материків і океанів;
 • Фізична географія України;
 • Населення України та світу;
 • Україна і світове господарство;
 • Регіони та країни;
 • Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.

Тест із географії налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів (20 завдань), відкритої форми з короткою відповіддю (4 завдання), з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів (6 завдань).Завдання з географії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь та по 1 тестовому балу за кожен правильно вказаний варіант відповіді із трьох можливих при виборі із семи запропонованих варіантів. Отже, за виконання завдань із географії можна буде отримати від  0 до 46 балів.Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з географії) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.


НМТ з іноземної мови

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом іноземну мову (англійську, іспанську, німецьку або французьку).

Зміст завдань тестів з іноземної мови відповідатиме програмі ЗНО з іноземних мов і міститиме частини «Читання» та «Використання мови».

Тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької, французької) міститимуть по 32 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань), на встановлення відповідності (11 завдань), заповнення пропусків (16 завдань).

Завдання з іноземних мов оцінюватимуть відповідно до схем нарахування балів, застосовуваних у ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно встановлену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу — за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті. Отже, за виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з іноземної мови) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.


НМТ з фізики

Для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати четвертим предметом фізику.

Зміст завдань тесту з фізики відповідатиме програмі ЗНО з фізики й охоплюватиме 5 тематичних розділів:

 • Механіка;
 • Молекулярна фізика та термодинаміка;
 • Електродинаміка;
 • Коливання і хвилі. Оптика;
 • Елементи теорії відносності. Квантова фізика.

Тест із фізики налічуватиме 20 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (12 завдань), на встановлення відповідності («логічні пари») (2 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).Завдання з фізики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь. Отже, за виконання завдань із фізики можна буде отримати від 0 до 32 балів.Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання тесту з фізики) учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. За Таблицею переведення тестових балів результат кожного блоку буде переведено в рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.
Під час виконання завдань із фізики можна буде користуватися довідковими матеріалами.


НМТ з хімії

Четвертим предметом для проходження НМТ учасники за бажанням можуть вибрати  хімію.

Зміст завдань блоку НМТ з хімії відповідатиме програмі ЗНО з хімії й охоплюватиме 4 розділи:

 • Загальна хімія;
 • Неорганічна хімія;
 • Органічна хімія;
 • Обчислення в хімії.

Тест із хімії налічуватиме 30 завдань різних форм: із вибором однієї правильної відповіді (22 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари») (2 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань).Завдання з хімії оцінюють відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу — за кожну правильно визначену «логічну пару» в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали — за кожну правильну коротку відповідь. Отже, за виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 40 тестових балів.Свій результат (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання тесту з хімії) учасники тестування знатимуть