Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. 21 березня 2023 року у ЦПТО м. Житомира відбулося засідання педагогічної ради на тему “Марафон педагогічних досягнень”. Педагоги закладу, які атестуються у 2023 році продемонстрували присутнім презентації своїх досягнень з використанням новітніх технологій навчання за міжатестаційний період.

23 березня 2023 року відбулося чергове засідання атестаційної комісії.